Czym jest urlop na żądanie?

kacoweKażdemu, kto pracuje na umowę o pracę, czyli na tak zwanym etacie przysługują cztery (4) dni urlopu, o który nie musi wcześniej składać wniosku. Jest to tak zwane kacowe, czyli urlop na żądanie.

Jednak żeby nie było tak pięknie, te cztery dni odliczne są później od przysługującego nam urlopu wypoczynowego, czyli wykorzystując wszystie 4, zostaje nam 20 dni ‚standardowego’ urlopu.

Aby skorzystać z tego przysługującego nam przywileju musimy poinformować naszego pracodawcę jeszcze przed godziną, o któej standardowo zaczynalibyśmy pracę. Jeżeli ktoś pracuje więc od 9, to do tej godziny powinen zadzwonić lub napisać maila do sowjego przełożonego o chęci skorzystania z urlopu na żądanie.

Jeżeli w przeciągu całego roku kalendarzowego nie skorzystamy ze wszystkich czterech dniu tego urlopu, to pozostałe przechodzą na koejny rok jako urlop zaległy, ale będą możliwe do odebrania już tylko w formie zwykłego urlopu wypoczynowego.