Inwentaryzacja w sklepie i innych zakładach

inwentaryzacja towarówPrzeprowadzamy ją w dni wolne lub inne to zależy już od szefa. Jest ona zazwyczaj, przeprowadzana raz do roku. Polega ona na przeliczeniu wszystkich produktów, które znajdują się w sklepie jak i w magazynie.

Aby znać ich wartość. Taką inwentaryzację nie koniecznie musi prowadzić jedna osoba, może to być kilka osób aby sprawniej nam szło. Każdy może rozdzielić się i przeliczać swoje produkty, które wybrał.

Określamy stan towarów, zapasów i opakowań, znajdujących się w placówkach sprzedaży detalicznej, zarówno samoobsługowych jak i tradycyjnych. Inwentaryzacja ma na celu określenie faktycznego stanu ilościowego i wartościowego produktów znajdujących się w danej placówce detalicznej w danym dniu, porównanie ustalonego z natury i wycenionego stanu ze stanem księgowym, a także przeliczenie produktów których w danej chwili brakuje. Jeśli już wszystko jest policzone, wprowadzamy to do programu komputerowego.

Może się tak zdarzyć że naliczona przez nas ilość produktów jest mniejsza, wtedy mówimy o manku czyli brakujących towarach.