Kiedy sporządzamy spis z natury?

spis z natury arkuszSpis z natury kiedy sporządzamy?

Każdy spis z natury, przeprowadza się według określonych przepisów w sprawie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, spis z natury przeprowadzony jest przed zaprowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, sporządza się go na koniec każdego roku podatkowego, gdy likwidujemy swoja działalność gospodarczą, wtedy gdy zmieniamy wspólnika, spółki cywilnej, gdy przeprowadzenie zarządził urząd skarbowy.

Spisem z natury jest każdy produkt handlowy, materiały pomocnicze lub podstawowe. Towary handlowe to takie towary które są przeznaczone do handlu. Spis z natury powinien również obejmować, towary stanowiące własność danego podatnika, towary inne znajdujące się u podatnika, wyposażenie, rzeczy które były wzięte pod pożyczkę, nie zużyte materiały i produkty. Wszystko to powinno być wpisane do księgi przychodów i rozchodów. Każdy spis musi być przeprowadzony starannie.

Zajmuję się tym osoba odpowiedzialna. Spis można także wpisać do księgi gdy, jest on sporządzany w miesiącu.