Kredyt na żądanie?

Kredyt na żądanieW państwowych instytucjach znane są tak zwane urlopy na żądanie, do których ma prawo pracownik w razie wystąpienia jakiejś nagłej, nieprzewidzianej sytuacji.

W ostatnich czasach banki rozpoczęły zaś podobny proces, którym jest kredyt na żądanie, udzielany na ostrzejszych zasadach (wyższe oprocentowanie, krótszy czas spłaty) praktycznie każdemu, kto złożył wniosek.

Taka sytuacja okazała się jednak mało korzystna dla kredytobiorców, którym naliczane były coraz wyższe odsetki. Z tego powodu obecnie wedle nowych przepisów kredyt może być udzielany jedynie osobom, które posiadają płynność finansową i są w stanie spłacać raty powiększone o dodatkowe odsetki.

Idea kredytów i pożyczek na żądanie upadła więc w trybie natychmiastowym, co spowodowało ogromne wahania na rynku bankowym – kredyt stał się zaś przywilejem dla ludzi, których faktycznie na niego stać i którzy poprzez jego spłatę nie będą wpadać w poważne długi.

Wyeliminowany został w ten sposób również problem lichwiarskich pożyczek, udzielanych na bardzo wysoki procent bez żadnych umów gwarancyjnych.