Urlop nauczycielski w roku 2014

urlop dla nauczycielaSpecjalny urlop nauczycielski przysługuje tym nauczycielom, którzy zatrudnieni są na pełny etat i ma umowę na czas nieokreślony. Jednak to nie jedyne wymaganie.

Nauczyciel, aby ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia musi mieć przepracowane co najmniej 7 lat w szkole a dodatkowo, dyrektor musi jeszcze wyrazić zgodę na taki urlop.

Na szczęście do tych 7 lat pracy wliczane są również urlopy wypoczynkowe, jeżeli łącznie nie przekraczają one 6 miesięcy. Jeżeli okres ten jest dłuższy niż 6 miesięcy, to tę różnicę dodaje się do wymaganych 7 lat.

Trochę łatwiej mają nauczyciele akademiccy, w przypadku których łączny wymagany czas pracy na uczelni to 5 lat, a nie 7 jak w przypadku nauczyciela szkolnego.

Obecnie, urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać jednorazowo okresu 1 roku. Jeżeli jednak nauczycielowi do wieku emerytalnego brakuje 10miesięcy to wymiar przyznanego urlopu nie może przekroczyć tych 10 miesięcy.

Nie później niż 2 tygodnie przed zakończeniem takiego urlopu dyrektor szkoły zobowiązany jest do skierowania nauczyciela na badania, mające określić jego zdolność do wykonywania zawodu.